662 696 515,
Pajęczno, ul. Wiśniowa 3

Podpis elektroniczny

Jesteśmy przedstawicielem firmy Eurocert. Wyrobisz u nas podpis elektroniczny, który możesz wykorzystać między innymi do:
- udziału w aukcjach i przetargach elektronicznych,
- składania e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
- podpisywania JPK – jednolitego pliku kontrolnego,
- komunikacji w obrębie platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),
- udziału w zamówieniach publicznych - podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia),
- Elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS (portal-S24),
- zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Zasady wyrobienia popisu kwalifikowanego:
- Osoba (Subskrybent), dla której ma zostać wydany podpis kwalifikowany, musi osobiście spotkać się z przedstawicielem EuroCert. Spotkanie może odbyć się w naszym z punkcie sprzedaży.
- Podczas spotkania Subskrybent musi wylegitymować się jednym z wymienionych dokumentów tożsamości: dowodem osobistym (w przypadku obywateli UE), paszportem (w przypadku obywateli UE i pozostałych krajów), kartą stałego pobytu z nadanym numerem PESEL. Na podstawie tych dokumentów przedstawiciel EuroCert może przeprowadzić weryfikację tożsamości.
- Wydawany przez EuroCert podpis kwalifikowany jest aktywny/gotowy do użytku od razu po zakończonym spotkaniu z przedstawicielem EuroCert, które potrwa ok. 20 min.