Create by ewentualnie s.c.
   

87. Cementownia Warta - Trębaczew (teraz budujemy)

Dostawa i montaż szczelnego pokrycia dachu zbiornika popiołu lotnego wraz z wykonaniem układów instalacji zasilających zbiornik obejmująca:

 • dostawa i montaż wraz z uszczelnianiem płyt dachowych zbiornika popiołu ok 1400m2
 • wykonanie hydroizolacji całkowitej powierzchni dachu membraną PCV
 • dostawa i montaż obróbek blacharskich dachu
 • montaż rurociągów DN300, DN400 instalacji transportu popiołów na zbiorniku z komorami rozprężnymi
 • dostawa i montaż rurociągu DN100 instalacji rozładunku cystern
 • montaż układu skrzynek areacyjnych dna zbiornika
 • dostawa i montaż układu zasilania instalacji areacji dna zbiornika

 

86. Cementownia Warta - Trębaczew (teraz budujemy)

Budowa układu transportu kamienia wapiennego ze złoża Pajęczno-Makowiska od stacji przesypowej SP1 do składu uśredniającego obejmująca:

 • montaż przenośnika taśmowego PTS3 z wyposażeniem ok. 1500m
 • montaż estakady nad wyrobiskiem ok. 340 t
 • montaż estakady nad przejazdem ok. 125 t
 • montaż stacji przesypowej nr 2 wraz z galerią ok. 125 t
 • montaż galerii przed stacją przesypową ok. 50t

 

85. Alumetal - Kęty

Montaż silosów magazynowych 220m3 wraz z konstrukcją wsporczą oraz wyposażeniem technologicznym obejmujący:

 • skręcenie z segmentów i montaż dwóch silosów 220m3
 • montaż konstrukcji wsporczej podjezdnej ok. 35 ton
 • montaż pomostów obsługowych, schodów, barierek
 • montaż wyposażenia tj. zasuw, rękawów załadunkowych, zaworów

 

84. Cementownia Warta - Trębaczew (teraz budujemy)

Montaż wieży schładzającej gazy chłodnikowe linii wypału klinkieru pieca nr 5 obejmujący:

 • montaż konstrukcji stalowej wieży schładzającej
 • spawanie obwodowe carg wieży schładzającej
 • montaż konstrukcji stalowej rury wzniosowej
 • montaż konstrukcji podpór dla wieży i rurociągów
 • montaż rurociągu odlotowego i kolana
 • wykonanie termoizolaji wieży wraz z oblachowaniem
 • montaż zbiornika wodcy oraz urządzeń technologicznych

 

83. Inwest Popularna – Czechowice Dziedzice

Montaż hali magazynowej (1000m2) obejmujący:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż ścian z płyt warstwowych
 • montaż obróbek blacharskich i orynnowania
 • montaż akcesoriów

 

82. Cementownia Warta - Trębaczew

Montaż instalacji dozowania paliw do pieca nr 6 obejmujący:

 • montaż konstrukcji podporowych dla wag i przenośników ok. 17 ton
 • montaż galerii dla rurociągu transportowego ok. 15 ton
 • montaż rurociągu transportowego z zasuwami ok. 13 ton
 • montaż rurociągów powietrza ok. 3 tony
 • montaż urządzeń technologicznych: kruszarki, przesiewacza, separatora, wagi Pfistera, dmuchaw
 • montaż przenośników skośnych oraz ślimakowych z koszami wybierającymi

 

81. Cementownia Warta - Trębaczew

Przebudowa instalacji III-go powietrza z głowicy chłodnika klinkieru do szybu pieca obrotowego nr 5 obejmująca:

 • montaż konstrukcji podporowych ok. 200 ton
 • montaż cyklonu rozładowczego ok. 20 ton
 • montaż rurociągów dolotowego i wylotowego z wymurówkami ok. 250 ton
 • przebudowa stropów i dachu hali chłodnika
 • przebudowa podestów chłodnika klinkieru
 • wzmacnianie istniejących galerii i słupów

 

80. Cementownia Warta - Trębaczew

Przebudowa linii wypału klinkieru pieca nr 5 (ok. 500 ton) obejmująca:

 • demontaż konstrukcji stalowych, cyklonów chłodnikowych i urządzeń technologicznych
 • demontaż rurociągu powietrza odlotowego (ok. 150mb)
 • montaż konstrukcji podporowych pod cyklony i rurociągi
 • montaż cyklonów chłodnikowych z wymurówką i kanałów dolotowych
 • izolacja termiczna rurociągu powietrza odlotowego DN2100
 • montaż rurociągu powietrza odlotowego DN2100 (ok. 150mb)
 • montaż rurociągu powietrza DN1200


 

79. Cementownia Warta - Trębaczew (teraz budujemy)

Montaż technologii przy budowie silosu magazynowego klinkieru obejmujący:

 • kompleksowy montaż przenośnika stalowo-członowego zbiorczego z silosu
 • kompleksowy montaż przenośnika stalowo-członowego zasypującego silos
 • montaż urządzeń technologicznych stacji przesypowej nr 2
 • montaż przenośnika taśmowego do młynowni cementu W II

 

78. Stacja Elektroenergetyczna 400/220/110kV - Grudziądz Węgrowo

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej obejmująca:

 • skręcanie i montaż konstrukcji bramek (ok. 45 ton)

 

77. Cementownia Warta - Trębaczew

Montaż konstrukcji stalowych przy budowie silosu magazynowego klinkieru obejmująca:

 • montaż stacji początkowej nr 1 (ok. 65 ton)
 • montaż galerii transportu klinkieru na silos (ok. 420 ton)
 • montaż galerii transportu klinkieru z silosu (ok. 100 ton)
 • montaż stacji przesypowej nr 1 (ok. 130 ton)
 • montaż pomieszczeń technicznych (ok. 10 ton)
 • dostawa i montaż obudowy dachu i ścian w/w obiektów. (ok. 6000m2)

 

76. Cementownia Warta - Trębaczew

Montaż wentylatorów procesowych linii wypału pieca nr 5 (150 ton) obejmujący:

 • montaż wentylatora procesowego młyna surowca nr 5 z silnikiem
 • montaż wentylatora procesowego wieży wymienników
 • montaż wentylatorów nadmuchowych chłodnika klinkieru
 • montaż rurociągów procesowych
 • montaż podpór pod rurociągi

 

75. Cementownia Warta - Trębaczew

Modernizacja by-pass linii 6 - połączenie z elektrofiltrem obejmująca:

 • montaż i zakotwienie wentylatora procesowego (ok. 8 ton)
 • montaż elektrofiltra Elex z wyposażeniem (ok. 165 ton)
 • montaż układów komunikacji  (ok. 5 ton)
 • montaż urzadzeń technologicznych i budynku stycznikowni  (ok. 29 ton)
 • montaż rurociągów technologicznych (ok 84 ton)
 • demontaż starej instalacji układu by-pass linii 6 (ok. 75 ton)

   

74. Stacja Elektroenergetyczna 400/220/110kV – Olszyn Mątki

Montaż konstrukcji stalowych wysokich ok. 85 ton obejmujący:

 • skręcanie i montaż konstrukcji bramek
 • ustawienie konstrukcji na fundamentach

 

73. Cementownia Warta - Trębaczew

Budowa układu kruszenia i transportu wydobytych mas ziemnych i skalnych ze złoża „Pajęczno – Makowiska I” do granicy wyrobiska złoża „Niwiska Górne – Grądy" obejmująca:

 • montaż przenośnika PTS1 z wyposażeniem (ok. 3500 metrów)
 • montaż przenośnika PTS2 z wyposażeniem (ok. 400 metrów)
 • montaż estakad E1 i E2 nad drogami
 • kompleksowy montaż wraz z obudową hali łamacza, stacji przesypowej, stacji załadowczej, stacji zasypowej, estakad komunikacyjnych (ok. 800 ton)
 • montaż urządzeń transportowych wraz z instalacjami (ok. 250 ton)

 

72. Stacja Elektroenergetyczna 400/220/110kV – Grudziądz Węgrowo

Montaż konstrukcji stalowych wysokich ok. 440 ton obejmujący:

 • skręcanie i montaż konstrukcji bramek wraz z iglicami odgromowymi
 • ustawienie konstrukcji na fundamentach

 

71. BSH – Wrocław

Montaż podestów technologicznych (220 ton) obejmujący:

 • montaż konstrukcji stalowej platform technologicznych P1, P2, P3
 • montaż balustrad i krat pomostowych
 • montaż schodów zabiegowych

 

70. Cementownia Warta - Trębaczew

Modernizacja wentylatora wieżowego dla linii piecowej nr 6 obejmująca:

 • projekt, dostarczenie i montaż specjalistycznej konstrukcji na potrzeby manualnej wymiany wirnika
 • ręczna wymiana wirnika o masie 18 ton z powodu braku przestrzeni do użycia dźwigu
 • montaż żaluzji

 

69. Mirage Boats – Augustów

Montaż hali produkcyjnej (ok. 3500m2) obejmujący:

 • montażu konstrukcji stalowej
 • montażu blach dachowych zewnętrznych i wewnętrznych
 • montażu ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 • montażu akcesoriów

 

68. Polskone – Biłgoraj

Montaż hali produkcyjnej (ok. 2600m2) obejmujący:

 • montażu konstrukcji stalowej
 • montażu blach i przejść dachowych
 • montażu ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 • montażu podstaw pod naświetla dachowe

 

67. Stacja Elektroenergetyczne 400/220/100kV – Mikułowa

Montaż konstrukcji stalowych wysokich ok. 230 ton obejmujący:

 • skręcanie i montaż konstrukcji bramek wraz z iglicami odgromowymi w rozbudowywanej części rozdzielni 400kV

 

66. Tartak Majda – Wesoła

Montaż hali produkcyjnej (ok. 1500m2) obejmujący:

 • montażu konstrukcji stalowej 57 ton
 • montażu blach dachowych
 • montażu ścian z płyt warstwowych
 • montażu podstaw pod naświetla dachowe

 

65. Maximus – Koniecwałd k.Malborka

Montaż elewacji hali magazynowej obejmujący:

 • montaż elewacji ścian zewnętrznych w układzie poziomym płyt warstwowych gr. 160mm z wypełnieniem z wełny mineralnej - ok 3295m2
 • montaż elewacji ścian wewnętrznych z płyt warstwowych w układzie poziomym gr. 80mm z wypełnieniem z wełny mineralnej - ok 520m2 oraz ścian w układzie blacha/wełna/blacha - ok. 700m2
 • montaż podkonstrukcji pod ściany z blachy, bramy, drzwi, słupków pośrednich - ok. 20t

 

64. Metal Master – Podgórzyn

Montaż hali produkcyjnej (ok. 1000m2) obejmujący:

 • montaż konstrukcji stalowej ok. 70 ton
 • montaż obudowy dachu z blachy trapezowej
 • montaż obudowy ścian z płyt warstwowych

 

63. Separator Spares – Zator

Montaż hali produkcyjno – magazynowej (ok. 1500m2) obejmujący:

 • montaż konstrukcji stalowej ok. 60 ton
 • montaż obudowy dachu
 • montaż obudowy ścian z płyt warstwowych

 

62. Oczyszczalnia ścieków – Legnica

 • montaż silosu stalowego o pojemności 60m3
 • montaż konstrukcji portalowej
 • montaż konstrukcji wsporczej pod rękaw załadowczy
 • montaż wyposażenia technologicznego

 

61. Cementownia Warta - Trębaczew

Montaż oblachowania zbiornika pyłów By-Pass dla pieców nr 5 i 6 oraz układu dozowania pyłów do młynów cementu Warty II obejmujący:

 • oblachowanie dachu budynku dozowni (80m2)
 • oblachowanie ścian dozowni (700m2)
 • wykonanie izolacji płaszcza zbiornika (400m2)
 • oblachowanie płaszcza zbiornika (400m2)
 • wykonanie izolacji dachu zbiornika z użyciem metody natrysku pianą (45m2)

 

60. Cementownia Warta - Trębaczew

Przebudowa młyna surowca nr 1 Warty II na młyn cementu nr 4 obejmująca:

 • montaż konstrukcji stalowych pod urządzenia technologiczne (100 ton)
 • montaż separatora dynamicznego VTP2700 (31 ton)
 • montaż kompletnych cyklonów (20 ton) i wentylatora procesowego (12 ton)
 • montaż rurociągów technologicznych (75 ton)
 • montaż komina stalowego (12 ton)
 • montaż przenośników kubełkowych Aumund BW-Z 500/320 i BW-Z 800/320
 • montaż kompletnego układu transportu cementu Claudius Peters
 • montaż przenośników ślimakowych i układów rynien areacyjnych

 

59. Hangar CLA Invest – Lotnisko Wrocław

Powierzchnia: 900 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian z płyt warstwowych
 • montaż obudowy dachu

 

58. Breve Tufvassons – Łódź

Powierzchnia: 1200 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian
 • montaż obudowy dachu

 

57. Bilfinger Mars Offshore – Szczecin

Powierzchnia: 1600 m2

Zakres prac:

Przebudowa hali D305 obejmująca:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian z płyt warstwowych
 • montaż obudowy dachu z płyt warstwowych oraz naświetli

 

56. Aquila - Radomsko

Powierzchnia: 8700 m2

Zakres prac:

 • demontaż elewacji istniejącej hali
 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż poszycia dachu
 • montaż obudowy hali

 

55. Precyzmet – Chechło Drugie

Powierzchnia: 6000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

54. Oczyszczalnia Ścieków – Opole

Zakres prac:

 • montaż stalowego silosa o pojemności 70 m3
 • montaż konstrukcji portalowej
 • montaż konstrukcji wsporczej
 • montaż wyposażenia technologicznego

 

53. Neelams – Gospodarz k/Rzgowa

Powierzchnia: 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

 

52. Cementownia Warta - Trębaczew

Zakres prac:

 • montaż obudowy hali do składowania paliw alternatywnych (5600 m2)
 • montaż czerpni ściennych z przepustnicami żaluzjowymi oraz klap dymowych
 • montaż i dostawa rynien dachowych i rur spustowych

 

51. Cementownia Warta– - Trębaczew

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji podporowej przenośnika 18 ton
 • kompleksowy montaż przenośnika rurowego z rolkami, układem napędowym, stacją napinającą 75 ton.
 • montaż konstrukcji podporowej pod urządzenia "małej sortowni" 70 ton.
 • montaż urządzeń technologicznych "małej sortowni"
 • montaż komina stalowego 12 ton

 

50. Bewa - Piaski koło Kleszczowa

Powierzchnia: 7000 m2

Zakres prac:

 • montaż poszycia dachowego

 

49. Cementownia Warta– - Trębaczew

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji wieży do podawania paliw alternatywnych 133 tony
 • montaż obudowy wieży 1300 m2
 • montaż linii technologicznej do podawania paliw alternatywnych do pieców obrotowych (ok. 40 ton urządzeń technologicznych)

 

48. Jurajska - Postęp k.Myszkowa

Powierzchnia: 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego
 • montaż doków

 

47. KZA Zielonka - Zielonka k.Warszawy

Powierzchnia: 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

46. Europe Trade –- Sulmierzyce

Powierzchnia: 1200m2

Zakres prac:

 • dostawa i montaż blach dachowych i ściennych
 • dostawa i montaż ścian i sufitu podwieszanego z płyt warstwowych chłodniczych

 

45. Szklarnia ZPO Krasoń - Złotów

Powierzchnia: 4000 m2

Zakres prac:

 • montaż obudowy szklarni z płyt warstwowych
 • montaż dachu biurowca
 • montaż orynnowania i akcesoriów

 

44. Kamienica Raczyńskiego - Warszawa

Tonaż: 100 ton

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej poddasza

 

43. Coroplast - Strzelce Opolskie

Tonaż: 250 ton

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej kratownicowej

 

42. Zakłady mięsne "Józan" - Rzeniszów

Powierzchnia: 800 m2

Zakres prac:

 • dostawa i montaż blach dachowych
 • dostawa i montaż ścian i sufitu podwieszanego z płyt warstwowych chłodniczych

 

41. Prologis - Wrocław

Powierzchnia: 17500 m2

Zakres prac:

 • montaż obudowy centrum logistycznego w systemie kaseta-wełna-blacha

 

40. Willa w Wilanowie - Warszawa

Tonaż: 20 ton

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej

 

39. Rurgaz - Lublin

Powierzchnia: 4000 m2

Tonaż: 220 ton

Rozbudowa istniejącej hali obejmująca:

 • montaż konstrukcji stalowej
 • montaż obudowy ścian i poszycia dachowego

 

38. Centrum Logistyczne Panattoni - Legnica

Powierzchnia: 12000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej kratownicowej dachu
 • montaż belek podsuwnicowych
 • montaż słupów w osiach 3 i 19

 

37. Malarnia Rubor - Żłobnica

Powierzchnia: 1500 m2

Zakres prac:

 • montaż obudowy ścian z płyt warstwowych
 • montaż attyki

 

36. Hala Tenzi - Skarbimierzyce k/Szczecina

Powierzchnia: 1800 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

35. Lux Dom Sp. z o.o. - Szczecin

Powierzchnia: 1960 m2

Zakres prac:

 • montaż obudowy hali

 

34. Cementownia Warta - Trębaczew

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji stalowej galerii i obarierowania na silosach
 • montaż układu rynien areacyjnych i rurociągów nadmuchu powietrza
 • montaż układu 8 rurociągów transportowych i zbiornika buforowego
 • montaż oblachowania galerii
 • montaż konstrukcji rusztu na silosach W I - 20 ton

 

33. Cementownia Warta - Trębaczew

Zakres prac:

 • kompleksowy montaż przenośnika rurowego 500 mb - ok. 200 ton
 • kompleksowy montaż przenośnika kubełkowego Beumer - 40m
 • montaż stacji napinającej i układu wysypowego

 

32. Salon Nissan - Gliwice

Powierzchnia 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż obudowy ścian

 

31. Stacja elektr. 400/220/110kV - Dunowo Koszalin

Tonaż: 55 ton

Zakres prac:

 • montaż słupów i poprzeczek w ramach rozbudowy Stacji

 

30. Stacja elektroenergetyczna 400/110kV - Kromolice

Tonaż: 270 ton

Zakres prac:

 • montaż i postawienie bramek stalowych

 

29. Weber Mixing Plant Saint Gobain Byggprodukter AB Sztokholm - Technologia

Zakres prac:

 • montaż silosów
 • montaż technologii
 • montaż podajników taśmowych
 • montaż suszarni kruszywa

 

28. Weber Mixing Plant Saint Gobain Byggprodukter AB - Sztokholm

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji 750 ton
 • montaż obudowy i dachu 2800 m2
 • montaż poszycia dachowego

 

27. Delicpol - Lindów

Powierzchnia: 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż pokrycia dachu z płyt warstwowych

 

26. Mires - Toruń

Powierzchnia: 3200 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji hali
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

25. Cementownia Warta - Trębaczew

Tonaż: 9800 kg

Zakres prac:

 • montaż nowych den zbiorników z ukł. aeracji
 • montaż konstrukcji podporowych
 • montaż wyposażenia technologicznego

 

24. Bewa - Piaski k/Kleszczowa

Powierzchnia: 2500 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji hali
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

23. Komahold - Kudowa Zdrój

Powierzchnia: 4250 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

22. Alfa-Wil - Żary

Powierzchnia: 2200 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji hali
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

21. Pini Polonia - Kutno

Tonaż: 5 ton

Zakres prac:

 • montaż silosu V=21 m3 z konstrukcją wsporczą
 • montaż obarierowania
 • montaż wyposażenia technologicznego

 

20. Megaron - Szczecin

Tonaż: 28 ton

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji wsporczej
 • montaż silosów 90 m3 x 4 sztuki
 • montaż wyposażenia technologicznego

 

19. Sady Krajny - Białośliwie

Powierzchnia: 1900 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego
 • montaż komór chłodniczych
 • montaż płyt stropowych

 

18. WATT SCC - Sosnowiec

Tonaż: 180 ton

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji dachu

 

17. PHUG Mrugalski - Łask

Powierzchnia: 2100 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji hali
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

16. ABB - Aleksandrów Łódzki

Powierzchnia: 10000 m2

Zakres prac:

 • montaż obudowy hali

 

15. PPUH Bujakowski - Wolbrom

Powierzchnia: 4800 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

14. Wytwórnia Suszarni Drzewicz - Nowy Drzewicz

Powierzchnia: 2200 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego
 • wzmocnienie konstrukcji hali

 

13. PHU Adamek - Żary

Powierzchnia: 820 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

12. Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV - Trębaczew

Tonaż: 46 ton

Zakres prac:

 • montaż bramek liniowych 400kv

 

11. Jack-Pol - Oława

Powierzchnia: 400 m2

Zakres prac:

 • rozbudowa hali

 

10. Piotr i Paweł - Piotrków Trybunalski i Kalisz

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji (76 ton)
 • montaż wymian dachowych (15 ton)

 

9. Maximus - Nadarzyn

Zakres prac:

 • montaż kurtyn przeciwdymnych (2200 m2)
 • Obudowa stacji PZO (800 m2)

 

8. Szkoła Podstawowa - Pajęczno

Tonaż: 17 ton

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji sali gimnastycznej

 

7. Cementownia "WARTA" S.A.

Tonaż: 10 ton

Zakres prac:

 • wymiana środkowej trolei CSS W II (2009)
 • wymiana górnej trolei CSS W II (2010)
 • wymiana wsporników

 

6. Vipolimex - Stare Babice

Powierzchnia: 4000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

5. Novoterm - Szczecin

Powierzchnia: 4200 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

4. Decor - Nowy Dwór Mazowiecki

Powierzchnia: 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego
 • wzmocnienie konstrukcji hali

 

3. MarQTech - Gliwice

Powierzchnia: 2000 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

2. Remog - Mielec

Powierzchnia: 3600 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego

 

1. Orsa - Żary

Powierzchnia: 2300 m2

Zakres prac:

 • montaż konstrukcji
 • montaż obudowy ścian
 • montaż poszycia dachowego