662 696 515,
Pajęczno, ul. Wiśniowa 3

Zwrot za kasy fiskalne

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

-    ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
-  ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
-    wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
 
Warunki otrzymania ulgi:

-    terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
-   dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem,
-  przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
-    ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.